Rozpoznání zneužití pro tísňová volání

Informace o rozpoznání zneužití pro tísňová volání

Rozpoznání tísňového volání, ke kterému došlo omylem nebo zneužitím, pomocí 2 opatření:

  • Tlačítko tísňového volání musí být stisknuto déle než 3 sekundy. Až poté dojde ke spojení s 24 hodin obsazenou servisní centrálou výrobce výtahu a zavedou se další opatření. Krátkodobá stisknutí tlačítka tísňového volání nejsou propojena.
  • Případně je možné dohodnout videomonitorování kabiny. Pokud dojde tísňové volání do 24 hodin obsazené servisní centrály výrobce výtahů, je možné pomocí videokamery nahlédnout do kabiny. Tím se umožní rozpoznání omylu nebo zneužití tísňového volání a nedojde ke zbytečnému výjezdu servisního montéra.
zpět k přehledu