VÝTAHY SCHMITT+SOHN - nákup.

Informace o dodavatelích.

Firma Schmitt + Sohn už více než 100 let určuje mezinárodní standardy pro nejvyšší nároky na design, bezpečnost a techniku ve výrobě výtahů. 

Přes 1 400 výtahů se ročně vyexpeduje za závodů v Norimberku a Portu v Portugalsku. Objem nákupu je přibližně 50 miliónů eur ročně.

Pro naše partnery v dodavatelském řetězci to znamená:

  • jasný a strukturovaný postup,
  • centralizované zásobování,
  • spolehlivé informace.

Tyto zásady jsou podstatné především pro ty, kteří se svojí prací stojí na začátku výrobního řetězce.  Ekonomické ceny a věrné dodržování lhůt nejsou náhodou, ale výsledkem kompetentní spolupráce ve všech oblastech zásobování. 

Pro zákazníka, který v dohodnutém termínu očekává excelentní produkt za konkurenceschopnou cenu. Pro naše dodavatele a nás je rozhodnutí o spolupráci rozhodnutím pro budoucnost.

Neustále kontrolujeme svoji dodavatelskou základnu a hledáme nové inovativní dodavatele.

Chcete-li se stát dodavatelem pro firmu Schmitt + Sohn Aufzüge, pošlete nám e-mail na einkauf@schmitt-aufzuege.de a přiložte vyplněný dotazník dodavatele. Kromě toho popište svůj podnik, svůj produkt a případně předložte doklady o certifikacích.

Stáhnutí všeobecných nákupních podmínek Stáhnutí dotazníku dodavatele
Nákup NěmeckoNákup Portugalsko

Adresa firmy

Aufzugswerke Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG
Hadermühle 9-15
90402 Nürnberg
tel. +49 / (0) 9 11 / 24 04 - 0
fax +49 / (0) 9 11 / 24 04 - 210
e-mail:  einkauf@schmitt-aufzuege.de

Adresa firmy

Schmitt-Elevadores Lda.
Leça do Balio
4465 Leça do Balio
tel. +3 51 / 22 / 95 78 03 - 0
fax +3 51 / 22 / 951 22 50
e-mail:  compras@schmitt-elevadores.com

Poštovní adresa

Aufzugswerke Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG
Postfach 1047
90001 Nürnberg

Poštovní adresa

Schmitt-Elevadores Lda.
Apartado 1034
4466-953 S. Mamede de Infesta

Nákupní, platební a dodací podmínky pro dodavatele

Platební podmínky: 14 dnů sleva 3 %, 30 dnů netto.

Doručení zdarma včetně balení a celního odbavení.

Stáhnutí všeobecných nákupních podmínek

 

Dodací lhůty zboží

pondělí až čtvrtek 7:00 - 15:30 hod.

pátek 7:00 - 12:00 hod.

Dodávky mimo těchto dob po předcházející dohodě.

 

První vzorový odběr, požadavky a rozsah

Při první dodávce je nutný odběr vzorku nového výrobku s uvedením referencí.

Objednávka dodání vzorku bude udělena na základě výběrového řízení. Vzorek přezkoumáme podle předem stanovených požadavků. Schopnost sériové výroby je prokázána zkušební zprávou o vzorku.

 

Kvalita: Kdy se vyžaduje certifikace, např. podle normy DIN ISO 9001

V případě dodavatelů materiálu s rozhodujícím vlivem na kvalitu konečného produktu a/nebo dodavatelů s vysokým podílem dodávek musí být záruka kvality podložena certifikací.

 

Balení

Za účelem rychlé přepravy a optimálního skladování se vyžaduje používání kartonů a europalet.

Zboží na europaletách musí být v případě potřeby za účelem ochrany uzavřeno zavařenou fólií. Zboží musí být zabaleno tak, aby se zabránilo jeho poškození při přepravě.

Informace o našich požadavcích na balení si můžete vyžádat, příp. je obdržíte při udělení zakázky. Tyto požadavky jsou závazné pro všechny objednávky.

Vyžaduje se používání jen ekologických obalových materiálů. Povinnost zpětného odběru obalů vyplývá ze zákonných ustanovení.

 

Označení zboží

Všechny dodávky musejí mít na každém obalu uvedeny následující údaje:

  • název dodavatele
  • naše číslo objednávky
  • naše číslo zakázky
  • stručný popis obsahu včetně počtu kusů
  • balení x obsahuje celkem y kusů balení

Tyto údaje se musí uvést na každém balení. V případě zásilek obsahujících jedno balení stačí i dodací list. Dodací list je potřebný u každé zásilky.

 

Fakturace a platební podmínky

Faktury se po provedené dodávce musí objednateli předložit samostatně. Faktura musí být odeslána na fakturační adresu uvedenou v objednávce. Proto zásilky zboží nesmějí zásadně obsahovat žádnou fakturu.

Ve fakturách musí být uvedeno označení objednávky (jako např. číslo objednávky). Pokud tyto údaje chybí, nebude úhrada takových faktur schválena.

Platby se obvykle provádí jednou týdně, v úterý.

Platební lhůta začíná plynou po úplném dodání zásilky a/nebo služby a přijetí řádně vystavené faktury.

Objednatel má rovněž právo na slevu, pokud zadrží platby v přiměřené výši na základě kompenzace nebo nedostatků. Lhůta splatnosti začíná v tomto případě plynout po úplném odstranění nedostatků.