• Servisní smlouvy jsou základem dlouhodobých partnerských vztahů.

Bezpečně – Suverénně – Servisní smlouvy Schmitt + Sohn

Základ pro dlouhotrvající partnerství

Bezpečnost a disponibilita. Nezní to zvlášť vzrušujícně? To je jen dobře. Protože profesionální servis funguje hladce a přímo.

Bez rozruchu, ale s vysokou připraveností na nasazení.

Jeden zákazník - jeden zodpovědný vedoucí servisu. Jsme nároční sami na sebe. Pro zákazníka to znamená: Kompetentní partner, který se v rámci celé Evropy stará o všechny záležitosti ve věcech servisu výtahů. Ne výkon na vyžádání, ale podpora a pomoc s mírou zodpovědnosti je naším přesvědčením.

Za každou servisní smlouvou stojí celá logistika moderního poskytovatele služeb:

Osobně, kompetentně a kdykoliv k dispozici.

Vaše možnosti se servisní smlouvou na výtahy

Údržba systému

Řešení pro všechny provozovatele, ocenění transparentnosti nákladů a využívání výkonů orientovaných na potřeby, přitom však nešetřit na kvalitě údržby a bezpečnosti. Doporučuje se pro všechna výtahová zařízení, nezávisle na výrobci a roku výroby. Servisní smlouva o systémové údržbě obsahuje kontrolu a údržbu všech bezpečnostních zařízení, jako i seřizovací práce a dodatečná nastavení podle DIN 13015.

 

Kompletní údržba

Řešení pro všechny provozovatele, kteří kladou největší důraz na hospodárnou bezpečnost plánování. Doporučuje se pro nová a modernizovaná výtahová zařízení. Servisní smlouva o kompletním servisu pokrývá všechna možná použití, které mohou vzniknout v souvislosti s provozem výtahového zařízení:
údržbové práce a opravy včetně všech dodávek náhradních dílů a
odstranění poruch, jakož i realizace pravidelné úřední zkoušky.

 

C 2000 dálkové nouzové volání

Nevyhnutelné plus pro bezpečnost - pro všechny provozovatele a uživatele. V současné době jsot tím vybaveny všechny výtahové systémy firmy Schmitt + Sohn. Více než 16 000 zákazníků už důvěřuje našim službám. Servisní smlouva C 2000 zahrnuje modulárně strukturované služby: Nouzové volání a videomonitorování zneužití, modul dozorce výtahu a řídicí techniky budovy, online podpora a pomoc 24 hodin denně.

Doplňkové služby:

  • Plánování a pomoc při zákonně předepsaných hlavních zkouškách ZÜS.
  • Údržba systémů na odvádění kouře ze šachty
  • Elektronický dozorce výtahu