Převzít sociální zodpovědnost - být vzorem.

Firma Schmitt + Sohn Aufzüge se zasazuje za ekologické, sociální a humánní standardy.

Víme, že podniky, akcionáři a manažeři mají společnou sociální zodpovědnost. Naším cílem je, aby naše podnikatelské zaměření zabezpečovalo pracovní místa. Naši firmu vnímáme jako součást společnosti, ve které všichni žijeme. Zasazujeme se za její svobodné demokratické uspořádání. Podporujeme společnost tam, kde můžeme svými speciálními podnikovými osobními zdroji pomáhat smysluplně a udržitelně.

Firma Schmitt+Sohn Aufzüge je nositelem ceny za nediskriminační podnikovou kulturu města Norimberk za rok 2012.   Tato cena je uznáním za vynikající podnikatelskou angažovanost v oblasti dodržování lidských práv.

Jejímu udělení ze strany městského zastupitelství dne 25. července 2012 předcházelo jednohlasné rozhodnutí poroty s jejím předsedou, vrchním starostou Dr. Ulrichem Malym. Výrazná podnikatelská angažovanost firmy Schmitt+Sohn byla měřena na základě seznamu kritérií a následně oceněna především za oblasti:

- zprostředkování hodnot učňům a míra zaměstnávání znevýhodněných učňů
- integrační služby pro marginalizované skupiny
- prorodinný přístup
- zdravé pracovní klima
- nárok zaměstnanců na dodržování principů managementu

Autorkou návrhu a vyhotovitelkou sochy za ocenění je studentka umění Beate Zollbrecht (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg /Akademie výtvarného umění v Norimberku/).

Autorská práva na fotografie jsou majetkem kanceláře pro lidská práva (Menschenrechtsbüro) v Norimberku.