FAQ - Často kladené otázky

 

Často kladené otázky a odpovědi ohledně výtahů, výtahových zařízení, servisu a modernizace.

Proč bych měl v době záruky uzavřít smlouvu o servisu? Výtah je přeci stále v záruce.

Struktura nových budov se v prvních letech mění. Budova se "usazuje". Tyto konstrukční změny mohou výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti a spolehlivost výtahového systému. Důsledkem může být zvýšení opotřebení či v ojedinělých případech selhání výtahu.

Péče, jež je věnována preventivní údržbě během testování a provádění změn, zajišťuje od prvního dne funkci, komfort jízdy a udržení hodnoty výtahu.

Není levnější na výtahových zařízeních pravidelně provádět inspekci a jednat až v případě potřeby?

Levnější ano, ale ne ekonomické a vy byste jako provozovatel podstupoval nespočet rizik.

Údržba a seřizování, které je nedílnou součástí preventivní údržby, prodlužuje životní cyklus opotřebovaných dílů a zabraňuje sekundárnímu poškození našich vysoce kvalitních sestav.

Mohu zvýšit výkon a současně šetřit energii?

Ano, optimalizací dopravních tras a omezením jízdy a doby čekání.

Nahrazením existujících individuálních ovládacích prvků se skupinovým ovládáním ve společných zdvihacích šachtách.

Mohu omezit prostoje?

Ano, vysoká dostupnost náhradních dílů pro standardní sestavy zaručuje kratší opravy.

Lokální a vzdálené diagnostické rozhraní poskytují přístup k provozním a poruchovým údajům regulátoru. Podporují a zkracují odstraňování problémů a tím i zmenšují trvání oprav.

Mohu zvýšit komfort při užívání?

Ano, dobře čitelné a ergonomicky navržené ovládací a zobrazovací prvky v kabině a před kabinou zajišťují vysoký uživatelský komfort.

Může být řízení individuálně přizpůsobeno mým požadavkům?

Ano, možnosti jako přednostní řízení, přístupová oprávnění, požární řízení, měření zatížení atd. umožňují flexibilní přizpůsobení se specifickým požadavkům.

Jak mohu dlouhodobě udržet hodnotu a funkčnost nového výtahu?

Naše jednoduchá a proti vandalismu odolná konstrukce ovládacích a zobrazovacích prvků a je předpokladem pro zachování hodnoty a funkce komponentů, s nimiž se uživatelé každodenně setkávají.

Mimo to, použití standardizovaných sestav zajišťuje výměnu náhradních dílů, ovládacích prvků a funkčních doplňků kdykoliv je třeba.

Díky odbornému a pravidelnému testování se o výtahy preventivně pečuje a provádí se nezbytné změny. Tyto služby jsou základem našich smluv o údržbě.

Můžu svojí stávající kabinu nahradit novou kabinou?

Ano, při výměně kabiny za kabinu jinou máte k dispozici všechny možnosti návrhu a designu, jako u nového systému.

 

(Kopie 5)