• Výtahových dveří

Modernizace výtahových dveří

Výkonnost a přesnost.

Naše nároky na moderní dveřové systémy to zdaleka přesahují. Maximální flexibilita a pohodlí jsou pro nás samozřejmé. Modulárně zkonstruované dveře umožňují optimální řešení pro všechny možnosti použití.

Více než 200 000 pohybů dveří za rok1 nás zavazuje k bezporuchovému provozu během mnoha roků.

Viz i vybavení - dveře a portály

Dveře šachty a kabinové dveře

1) předpoklad: kancelářský výtah s 280 jízdami za den