• Výtahových kabin

Modernizace výtahových kabin

Nová výtahová kabina. Výjimečné kabiny s přesvědčivou celkovou kvalitou.

Výtahové kabiny s diskrétní elegancí a maximální stálostí hodnoty. Příslušenství kabiny s kvalitními materiály a geniální provedení náročných individuálně sladěných detailních řešení zajišťují zachování hodnoty vašeho výtahu.

Konstrukce výtahových kabin je založena na funkčním designu, jasných tvarech, zdrženlivé eleganci a navzájem sladěných materiálech, barev a povrchů.

Stropy -  Světlo podstatně určuje funkci a půvab výtahových kabin. Pro světelný design jsou k dispozici vybrané, vysoce kvalitní osvětlovací komponenty.  Odlišné rastry povrchů podtrhují speciální kvalitu designu světelných stropů.
Světelný design firmy Schmitt+Sohn. Vidět barvy. Zažít světlo.

Madla - Umístění madla se zakládá na funkčním systému, který může flexibilně reagovat na různé požadavky. Madla a držáky madla z ušlechtilé oceli zajišťují nejvyšší kvalitu.

Ovládací desky a panely  - Funkčnost určuje design ovládacích desek a panelů. Jasné rozčlenění různých funkčních prvků a zobrazení umožňuje rychlou orientaci a bezpečné používání.  Konstrukční díly jako tlačítka a krycí desky jsou z ušlechtilé oceli.
Pro dlouhodobé používání.  Světelné rámy zvýrazňují ovládací panely a vytvářejí
mimořádné světelné efekty.

Materiály, barvy, povrchy - Účelný a přehledný počet pečlivě zvolených a navzájem sladěných materiálů, barev a povrchů umožňuje bezpečný a vyvážený design výtahových kabin.

Kabiny s plastovou povrchovou úpravou

Řešení pro všechny případy

Kabiny z ušlechtilé oceli

Materiál pro generace

Kabiny s panelovým provedením

Nadčasová elegance

Ke stáhnutí