Energetická účinnost

Efektivní opatření – nižší spotřeba

Energetická spotřeba všech budov v Německé spolkové republice činí cca 40 % celkové spotřeby elektřiny. 1)  Výtahy se na jí podílejí z 3 až 5 %, v celé Evropě je to 18 tisíc Wh ročně.2)

Energetickou spotřebu výtahu určuje nespočet faktorů:

  • Spotřeba při jízdě
  • Spotřeba v klidovém režimu
  • Energetická ztráta vznikající únikem tepla z důvodu odvětrávání šachty.

Pro zlepšení energetické účinnosti jsme vyvinuli celou řadu řešení. Vynikající poradenství pro nás znamená, že na základě těchto opatření vypracujeme individuální koncepty modernizace.

1) Zdroj: REGIERUNGonline, Bauen und Wohnen
2) Zdroj: VDMA, Energieeffizienz in der Aufzugstechnik

Tak například u výtahů, které se nacházejí převážně v pohotovostním režimu,
lze energetickou spotřebu snížit pomocí moderního řízení až o celých 50 %. Zařízení na odvětrávání šachty může pomoci snížit energetickou ztrátu vznikající únikem tepla z šachty. Odborná a dlouhodobě účinná údržba výtahu kvalifikovaným odborným personálem na základě normy EN 13015 zajišťuje trvale úspěch opatření vedoucích k úspoře energie.

Přehled možných opatření najdete v našem servisním prospektu.

Downloads

Jaký potenciál úspory nabízí osvětlení výtahu? Zjistěte to teď. Pro maximální úsporu Vám doporučujeme naše kompletní řešení.

Přehled možných opatření vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti

Další informace o možnostech úspory energie ve spojení s našimi službami zjistíte v nabídce LIGHTWATCHER.