NEXSD INSPECT® vyhodnocuje relevantní data zařízení náchylných k poruchám.

Systematická diagnostika závad
Počet nákladných oprav, byť i jen na základě podezření, se díky konkrétní analýze dat výrazně sníží. Opakované výjezdy se díky vzdálenému přístupu stanou přebytečnými.

Preventivní diagnostika poruch
Na základě rozsáhlých analýz systém rozpozná poruchy dříve, než se vůbec projeví. Porovnání dat umožní predikci událostí, kterým tak bude možno zabránit.