• Odpovědnost od roku 1861.

Výtahy Schmitt+Sohn - Rozhodnutí pro budoucnost.

Každodenní vzdělávání - Kvalita - Firemní spolehlivost

Firemní filozofie „Každodenní vzdělávání - Kvalita - Firemní spolehlivost“ je základem naší činnosti. Firemní strategie se skládá ze soustředění všech sil na tři klíčové kompetence: zaměstnance, výrobky a inteligentní procesy.

Naší vášní jsou vynikající výrobky a skvělý servis. Naším cílem jsou nadšení zákazníci. Společnost Schmitt+Sohn už přes 100 let stanovuje mezinárodní standardy pro nejvyšší nároky.

Tyto hodnoty, každodenně prožívané zaměstnanci a vedením, zrcadlí kulturu rodinné společnosti s dlouhou tradicí, ideální základ za hranicemi krátkodobých trendů. Kultura zodpovědnosti, která je základem firemní tvorby hodnot.

Vyžadovat a podporovat

Středobodem naší činnosti je člověk a jeho individuální talenty. Naším centrálním úkolem je rozpoznávat talenty, podporovat je, a tak jednotlivé zaměstnance dovést k jejich úplně osobnímu profesnímu úspěchu. Vytváříme prostor pro nápady a změnu.

Motivujeme a podporujeme naše zaměstnance tak, že je nasazujeme v souladu s jejich talentem a silnými stránkami. Uznáváme výkon a udělujeme upřímnou chválu. Zabýváme se tím, co naši zaměstnanci dokážou. Nezdržujeme se nedostatky.

Být příkladem

Víme, že: Důvěra je základem každé úspěšné spolupráce. Důvěra je postavená na důvěryhodnosti. Za tím účelem se musí shodovat slova se skutky.

Respektujeme právo a zákony. Na naši spolehlivost a poctivost se druzí mohou spolehnout.

Našimi hodnotami jsou přitom ve stejné míře orientace a nároky. Odzrcadlují zodpovědnost a tradici úspěšné rodinné společnosti a popisují, co je pro nás v našich vztazích jak k našim zaměstnancům, tak i našim zákazníkům a jiným obchodním partnerům, důležité. Základ pro špičkové výkony.