HL Systém madel - funkční. Modulární. Flexibilní. Design a technika pro vysoce kvalitní výtahové systémy. Vynikající komponenty pro náročnou architekturu.

HL Systém madel - vynikající kvalita, puristický, funkční design a přesvědčivá technika jsou charakteristickými znaky systému madel firmy Schmitt + Sohn.

Modulárně sestavené a vysoce flexibilní při použití. Systémy madel pro všechny funkční požadavky konstrukčního uspořádání kabiny. Mezinárodně oceněné prestižními mezinárodními cenami za design.

HL design madla – Prvotřídní produktový design. Jasně definovaný tvar a funkce - zredukováno na to podstatné. Puristický, nezávislý a nezaměnitelný, modulárně a systematicky sestavený. HL systémy madel pro výtahy splňují ty nejvyšší nároky na funkčnost, ergonomii, komfort a zatížení. Všechny části HL systému madel jsou vyrobeny z masivní a vysoce pevné nerez oceli s jemně obroušenými povrchy z nerez oceli. Inteligentní konstrukční principy umožňují různá uspořádání montáže. Madla lze podle funkčních požadavků a konstrukce kabiny namontovat samostatně na boční a zadní stěny. Pomocí speciálních držáků a podpěr lze umístit madla po obvodu ve všech výtahových kabinách.

HL madlo - hospodárnost – Jednoduché plánování. Bezpečná montáž. Flexibilní a jednoduchý servis. Vysoce hodnotné materiály, funkční povrchy a pečlivé vyhotovení náročných detailů zajišťují udržení hodnoty. 

HL madlo - komfort a bezpečnost – Přesvědčivá ergonomie, funkčnost a vysoce hodnotné materiály pro komponenty vybavení jsou výsledkem intenzivního inovativního dialogu Schmitt + Sohn s architekturou, designem a technikou. HL systémy madla byly vyvinuty v souladu s evropskými normami. Samozřejmě je typově testovaný. Vlastní a průběžně kvalifikovaní pracovníci v odděleních pro vývoj, prodej, výrobu, montáž a servis zajišťují maximální kvalitu a neustálou disponibilnost.

Pro zákazníky, kteří očekávají technické a tvarové špičkové výkony.

Vytváříme hodnoty. V zodpovědnosti za zaměstnance, zákazníky a partnery.

Vítejte u firmy Schmitt + Sohn.

Sériové vybavení