Videomonitorování výtahu

Lze dohodnout videomonitorování výtahové kabiny.

Pokud dojde tísňové volání do 24 hodin obsazené servisní centrály výrobce výtahů, je možné pomocí videokamery nahlédnout do kabiny.

Tím se umožní rozpoznání omylu nebo zneužití tísňového volání a nedojde ke zbytečnému výjezdu servisního montéra.

Viz i : Rozpoznání zneužití vnitřních povelů

zpět k přehledu