Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=124, pid=118)
   headline => protected'Videomonitorování výtahu' (27 chars)
   subheadline => protected'' (0 chars)
   title => protected'Videomonitorování' (19 chars)
   description => protected'<span style="color: rgb(93, 93, 93); font-family: Verdana, Arial, sans-serif
      ; ">Lze dohodnout videomonitorování výtahové kabiny. <br /><br />Pokud d
      ojde tísňové volání do 24 hodin obsazené servisní centrály výrobce
      výtahů, je možné pomocí videokamery nahlédnout do kabiny. <br /><br />
      Tím se umožní rozpoznání omylu nebo zneužití tísňového volání a
      nedojde ke zbytečnému výjezdu servisního montéra.</span>
' (441 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=68, pid=118) headline => protected'Rozpoznání zneužití vnitřních povelů' (43 chars) subheadline => protected'Jak se rozpoznají zbytečné vnitřní povely?' (47 chars) title => protected'Rozpoznání zneužití vnitřních povelů' (43 chars) description => protected'<div>Vážicí zařízení na kabině výtahu porovnává počet kabinových
          voleb na kabinovém panelu s registrovaným zatížením. <br /><br />Pokud
          je např. registrováno zatížení kabiny 40 kg a zadá se více než jede
         n cíl jízdy, v tom případě se všechny volby identifikují jako nelogic
         ké a vymažou se.<br /><br /></div> <div>To se doporučuje například v b
         udovách, kde často jezdí děti bez dozoru dospělých osob.<br /><br /></
         div> <div>Viz i: <a href="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=29">Zamez
         ení dvojitého volání</a> a <a href="t3://record?identifier=glossary&amp;
         uid=35">přepravní výkon</a></div>
' (644 chars) related => protectedNULL uid => protected68 (integer) _localizedUid => protected439 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected68 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected124 (integer) _localizedUid => protected493 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected124 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Videomonitorování výtahu

Lze dohodnout videomonitorování výtahové kabiny.

Pokud dojde tísňové volání do 24 hodin obsazené servisní centrály výrobce výtahů, je možné pomocí videokamery nahlédnout do kabiny.

Tím se umožní rozpoznání omylu nebo zneužití tísňového volání a nedojde ke zbytečnému výjezdu servisního montéra.

Viz i : Rozpoznání zneužití vnitřních povelů

zpět k přehledu