• Základem každého kvalitního servisu jsou lidé.

Excelentní kvalita servisu

Základem jakékoliv kvality servisu jsou lidi

Díky výlučně vlastnímu personálu máme vliv na to, co děláme a jak to děláme. Podnikatelské sebepochopení z tradice. Samozřejmé principy, které vytvářejí důvěru.

Tak se každý servisní technik společnosti stará mnoho let o stejná výtahová zařízení ve své oblasti. Stabilita, která vede k tomu, že naši servisní technici a montéři co nejpřesněji znají své výtahy a jejich historii.

Nejlepší předpoklad pro preventivní opatření a excelentní servis na místě.

Pravidelná opatření dalšího vzdělávání v Akademii Schmitt + Sohn a výměny prostřednictvím celopodnikové poznatkové sítě udržují zaměstnanci neustále na nejaktuálnější úrovni techniky.

Vysokou výkonnost v servisu výtahů kromě toho zajišťujeme pomocí naší vývojové činnosti a vlastní výroby. Protože bezprostřední výměna mezi servisem, vývojem a výrobou nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. A servisní technici tímto způsobem získávají i know-how pro speciální komponenty a individuální řešení. Rychle a bez obchůzky.

Naším nárokem je špičkový výkon pro každého smluvního zákazníka firmy Schmitt + Sohn.

Výborná kvalita servisu díky efektivním nástrojům

Efektivní nástroje a vlastní kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem dobré služby:

  • centrální sklad náhradních dílů nezávisle na výrobci s více než 10 000 díly
  • 425 servisních vozidel vybavených s více než 300 nejdůležitějšími rychle opotřebitelnými díly
  • Akademie Schmitt+Sohn s více než 100 opatřeními pro další vzdělávání za rok
  • vnitropodnikové převzetí každého nového výtahu před odevzdáním
  • jednotné seznamy údržby
  • podrobné servisní knihy pro přiložení k dokumentaci všech činností
  • mobilní záznamová zařízení pro včasné a kompletní zaznamenávání výkonů a náhradních dílů
  • pravidelná kontrola kvality servisu nezávislými zkušebními organizacemi