• Efektivní nástroje a vlastní kvalifikovaní pracovníci jsou základem poskytování kvalitních služeb

C2000 - systém tísňového volání

Výtah disponuje bezpečnostními zařízeními na nejvyšší technické úrovni. Navzdory tomu nelze vždy zabránit nepředvídanému přerušení provozu a s ním spojenému uzavření osoby. 

Potom platí – rychlo reagovat a poskytnout profesionální pomoc.

C2000 systém tísňového volání poskytuje tuto pomoc stisknutím tlačítka. Rozpozná

 • uzavření osob
 • spojí cestujícího s pohotovostní centrálou
 • zajistí profesionální pomoc a odborné vyproštění uzavřených osob
 • zvyšuje disponibilitu výtahového zařízení

tím, že se výtah ihned opraví a znovu uvede do provozu – 24 hodin denně, 365 dnů v roce – pomocí vlastního kvalifikovaného odborného personálu.

C2000 systém tísňového volání odpovídá normám EN 81-28, EN 81-70, TRBS 2181 a ÖNORM B 2458.

C2000 - možnosti

 • Výtah s modulem dozorce výtahu AWM - převzetí všech podstatných povinností dozorce výtahu. Řešení, pokud provozovatel nemůže poskytnout dozorce výtahu nebo to není ekonomicky účelné.
 • Videoidentifikace zneužití C2000 Visio - 100 % zabránění nepředvídaným zvýšeným nákladům v případě zneužití tísňového volání.
 • Digitální videomonitorování C2000 Visio - Účinně předchází poškozením věcí a vandalismu. Doporučuje se pro veřejná zařízení s vysokým výskytem lidí, například stanice metra, vlakové stanice a sportovní zařízení.
 • GSM tísňové volání přes mobilní telefon C2000 GSM - rychle a cenově výhodná alternativa k připojení pevné sítě. Ihned k dispozici, stačí mobilní telefonní karta. Instalaci C 2000 GSM provádí firma Schmitt + Sohn. Odpadají instalační práce na místě a s nimi spojené náklady a čekací doby. Atraktivní modely smluv na mobilní telefony s nízkými základními poplatky a volnými minutami jsou hospodárnou alternativou k připojení na pevnou síť.

C2000 - možnosti

 • Výtah s modulem dozorce výtahu AWM - převzetí všech podstatných povinností dozorce výtahu. Řešení, pokud provozovatel nemůže poskytnout dozorce výtahu nebo to není ekonomicky účelné.
 • Videoidentifikace zneužití C2000 Visio - 100 % zabránění nepředvídaným zvýšeným nákladům v případě zneužití tísňového volání.
 • Digitální videomonitorování C2000 Visio - Účinně předchází poškozením věcí a vandalismu. Doporučuje se pro veřejná zařízení s vysokým výskytem lidí, například stanice metra, vlakové stanice a sportovní zařízení.

GSM tísňové volání přes mobilní telefon C2000 GSM - rychle a cenově výhodná alternativa k připojení pevné sítě. Ihned k dispozici, stačí mobilní telefonní karta. Instalaci C 2000 GSM provádí firma Schmitt + Sohn. Odpadají instalační práce na místě, jakož i s nimi spojené náklady a čekací doby. Atraktivní modely smluv na mobilní telefony s nízkými základními poplatky a volnými minutami jsou hospodárnou alternativou k připojení na pevnou síť.