BT Systém ovládacích panelů - funkční. Modulární. Flexibilní. Design, komunikační a informační technologie pro vysoce kvalitní výtahové systémy.

BT systém ovládacích panelů – vynikající ergonomie, funkce a informace orientované na uživatele, jakož i vybavení nenáročné na údržbu...

... Jsou charakteristickými znaky vynikající kvality designu ovládacích pultů, zobrazovacích a ovládacích panelů firmy Schmitt + Sohn. Oceněno mezinárodně uznávanými cenami za produktový design IF Product Design Award. 

BT design ovládacího panelu – Prvotřídní produktový design. Jasně definovaný tvar a funkce - zredukováno na to podstatné. Puristický, nezávislý a nezaměnitelný, modulárně a systematicky sestavený. K vynikajícím vlastnostem výrobku patří provedení ovládacích pultů, zobrazovacích a ovládacích panelů, z kvalitní nerez oceli a dokonalého umělého sklad, které zdůrazňuje podsvícení ovládacího panelu v kabině bílým LED světlem, zobrazení všech relevantních informací pro uživatele a informací výrobce na TFT displeji, tlačítka z nerez oceli s LED potvrzením přivolání a technické vybavení, jako jsou digitální dálkové systémy a systémy tísňového volání. Samozřejmě, že všechny ovládací komponenty a informace pro uživatele jsou uspořádány podle EN 81-70 tak, aby vyhovovaly handikepovaným osobám. Ovládací a zobrazovací panely EN81-70-G splňují kromě toho další požadavky na bezbariérové vybavení výtahů vhodné pro handikepované osoby.

BT ovládací panely - hospodárnost – Přesné a bezpečné plánování. Přesná montáž. Jednoduchý servis. Vysoce hodnotné materiály, funkční povrchy, informace orientované na uživatele a pečlivé vyhotovení náročných detailů zajišťují udržení hodnoty. 

BT ovládací panel - komfort a bezpečnost – Přesvědčivá ergonomie, funkčnost, přesné informace a vysoce hodnotné materiály pro komponenty vybavení jsou výsledkem intenzivního inovativního dialogu Schmitt + Sohn s architekturou, designem a technikou. Systematika pro BT ovládací panel je v souladu s evropskými normami. Samozřejmě je typově testovaný. Vlastní a průběžně kvalifikovaní pracovníci v odděleních pro vývoj, prodej, výrobu, montáž a servis zajišťují maximální kvalitu a neustálou disponibilnost.

Pro zákazníky, kteří očekávají optimální ergonomii, technické a tvarové špičkové výkony, variabilitu a flexibilitu při konstrukčním uspořádání výtahů.  

Vytváříme hodnoty. V zodpovědnosti za zaměstnance, zákazníky a partnery. 

Vítejte u firmy Schmitt + Sohn.

Sériové vybavení