Excelentní plánování.

Kompetence plánování firmy Schmitt + Sohn Aufzüge.

Výborné plánování je začátek. Výsledkem jsou trvalé hodnoty. Už téměř dvě desetiletí patří příručka pro plánování od firmy Schmitt + Sohn ke standardním nástrojům při plánování kvalitních výtahů. Příručka plánování pro mezinárodně oceněné špičkové výrobky, které se nekompromisně zaměřují především na kvalitu.

Plánování potřebných a výkonných výtahových systémů je komplexní úkol, jehož úspěšnost závisí na velkým počtu nejrůznějších faktorů.

Důkladné plánování by mělo včas do vašeho plánování začlenit typ budovy, dostatečnou velikost a počet výtahů, jakož i zákonné normy a předpisy. Pokud je stanoven počet a velikost výtahů, je důležitým předpokladem pro hospodárný provoz a výkonnost zařízení výběr správného pohonu, který je často závislý na konstrukčních danostech. Vybavení a konstrukce kabiny a přístupu by měly především zohlednit funkční hlediska v souladu s architekturou.

Požadavky na přístupnost výtahů pro osoby včetně osob s postižením podle EN 81-70:2005-09 se stanovují dohodou mezi dodavatelem, zřizovatelem a zákazníkem na základě uzavření smlouvy.

U stávajících budov a šachet nebo v případě stísněných prostorů Vám rádi poradíme osobně. Obraťte se, prosím, na příslušnou pobočku.

Stáhnutí příručky pro plánování

Tato příručka pro plánování poskytuje projektantům, architektům a investorům systematickou orientaci pro první plánování výtahů. V dialogu architektury, designu a techniky denně zvládáme výzvy a úkoly s velkým nasazením.

Pro počáteční podporu plánování Vám nabízíme předem pomocné informace naší interaktivní příručky pro plánování. (37 MByte!)

Stáhnout interaktivní příručku pro plánování Schmitt+Sohn