Impresum

Aufzugswerke Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG
Hadermühle 9-15
90402 Nürnberg
Germany

Telefon: +49 / (0) 911 / 24 04 - 0
Telefax: +49 / (0) 911 / 24 04 - 111

www.schmitt-aufzuege.de
email@schmitt-aufzuege.de

Jednatelé s právem výhradního zastoupení:
Dr. Johannes Schmitt, Martin Schmitt, Anna von Hinüber, Maximilian Schmitt, Carl-Victor Schmitt, Marie Schmitt

Sídlo společnosti: Nürnberg

Rejstříkový soud: Amtsgericht Nürnberg, HRA 604

Identifikační daňové číslo podle § 27 a Zákona o dani z obratu: DE 133408061

Autorské právo

Interntové stránky firmy Schmitt + Sohn, veškerý jejich obsah včetně obrázků, struktury a veškeré komponenty, potřebné pro funkci těchto internetových stránek podléhají ochraně autorských práv a jiným příslušným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Všechna tato práva se vyhrazují. Především není bez předchozího povolení přípustné kopírovat, rozšiřovat nebo pozměnit obsah těchto internetových stránek (včetně framingu), anebo je z obchodních důvodů poskytnout třetím osobám.

Obchodní značka

Obchodní značky, uvedené na našich internetových stránkách, především firemní značky (logo) a označení jsou chráněny zákonem o ochraně obchodních značek.

Licenční práva

Duševní vlastnictví, uvedené na našich internetových stránkách, včetně designových vzorů, patentů, značek a autorských práv, je chráněno zákonem. Naše internetové stránky neposkytují žádnou licenci pro využití duševního vlastnictví.

Ručení

Informace, které Vám na našich internetových stránkách poskytujeme, byly sestaveny s co největší péčí a jsou pravidelně aktualizovány. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo na provedení změn, anebo doplnění poskytnutých informací a údajů bez předchozího upozornění. I přes velmi pečlivou kontrolu není možné zaručit naprostou bezchybnost. Schmitt + Sohn proto vylučuje jakékoliv ručení nebo záruku ohledně přesnosti, úplnosti a aktuality informací, poskytnutých na našich internetových stránkách. To platí především pro ty internetové stránky, na které upozorňuje hyperlink. V tom případě se jedná o cizí internetové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Schmitt + Sohn z toho důvodu výhradně odmítá jakékoliv ručení za obsah těchto internetových stránek. Schmitt + Sohn dále není odpovědný za opatření ohledně ochrany osobních údajů u provozovatelů těchto internetových stránek.