• Pohony výtahů a typy pohonů

Pohony výtahů a typy pohonů

Bezpečný, výkonný, pohodlný a tichý.

Naše nároky na moderní pohony výtahů to zdaleka přesahují Co nás pohání: pokrok z tradice.

Společnost Schmitt + Sohn Antrieb se zasazuje za bezpečnost a efektivnost, výkon a komfort, dlouhou životnost a hospodárnost. Konkrétně to znamená nižší požadavky na napájení a snížené proudové špičky, na milimetr přesný vjezd, automatické dorovnání a počítačem řízení jízdní křivky.

Tedy předvídaná modernizace.

 

Frekvencí řízení bezpřevodový pohon pro výtahy

 • Oblasti použití: Rychlosti do 2,0 m/s
 • Energetická efektivnost: vysoká úspora energie prostřednictvím nízkých požadavků na napájení, nepatrné zatížení sítě z důvodu nízkých proudových špiček, menší průřezy přívodního vedení
 • na milimetr přesný komfortní vjezd bez časového zpoždění
 • automatické dorovnání polohy výškových rozdílů
 • nastavitelná počítačem řízená jízdní křivka

 

Frekvenčně řízený trojfázový pohon se šnekovou převodovkou

 • Oblast použití rychlostí až do 0,8 m/s při nižších až středních výškách zdvihu
 • Energetická efektivnost: vysoké úspory energie díky nízkým požadavkům na napájení
 • nízké zatížení sítě v důsledku snížených proudových špiček
 • menší průřezy přívodního vedení
 • Komfort: na milimetr přesný vjezd bez časového zpoždění
 • automatické dorovnání polohy výškových rozdílů
 • nastavitelná počítačem řízená jízdní křivka

 

Hydraulický pohon výtahu

 • Oblast použití rychlostí až do 0,8 m/s při nižších až středních výškách zdvihu
 • Energetická efektivnost Nízké zatížení sítě v důsledku snížených proudových špiček
 • Komfort Automatické dorovnání polohy výškových rozdílů
 • Možnost Frekvenčně řízený hydraulický pohon