Tísňové volání

Tlačítko tísňového volání ve výtahu

Tlačítko nouzového volání se žlutým symbolem zvonku ve výtahové kabině. Obvykle po jeho stisknutí zazní houkačka instalovaná v šachtě, na kterou by měl reagovat dozorce výtahu.

Bez dozorce výtahu může být po stisknutí tlačítka navázáno telefonické spojení s další osobou pomocí systému pro tísňová volání. To může být například domovník nebo i centrála nouzovéh voldání výtahové firmy.

Viz i : Dálkové tísňové volání

zpět k přehledu