Plné zatížení výtahu

Kdy se dosáhne plného zatížení výtahu?

Kabina je plná a nemůže přepravit žádné další osoby a/nebo náklad.

Mez je nastavitelná a je v rozmezí mezi 60 – 80 % jmenovitého zatížení.

Další možnosti řízení viz i: Měření zatíženíVynechání vnějších voleb.

zpět k přehledu