Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=86, pid=118)
   headline => protected'Vynechání vnějších voleb' (29 chars)
   subheadline => protected'Vynechání vnějších voleb' (29 chars)
   title => protected'Vynechání vnějších voleb' (29 chars)
   description => protected'<div>Při plně zatížené kleci (maximální zatížení) jsou vnější v
      olby uloženy, výtah je ale při přejezdu nevyřizuje. Klec plní pouze vn
      itřní volby.<br /><br /></div> <div>Mez zatížení se zpravidla nastavuj
      e v rozmezí 60 % – 80 % jmenovitého zatížení. Pokud dojde k odlehčen
      í kabiny pod tuto mez, vyřídí výtah i odložené volby.<br /><br /></di
      v>
' (384 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=123, pid=118) headline => protected'Plné zatížení výtahu' (25 chars) subheadline => protected'Kdy se dosáhne plného zatížení výtahu?' (44 chars) title => protected'Plné zatížení' (17 chars) description => protected'<div>Kabina je plná a nemůže přepravit žádné další osoby a/nebo ná
         klad. <br /><br />Mez je nastavitelná a je v rozmezí mezi 60 – 80 % jmen
         ovitého zatížení.<br /><br /></div> <div>Další možnosti řízení vi
         z i: <a href="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=64">Měření zatíže
         ní</a> a&nbsp;<a href="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=86">Vynechá
         ní vnějších voleb</a>.</div>
' (414 chars) related => protectedNULL uid => protected123 (integer) _localizedUid => protected492 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected123 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected86 (integer) _localizedUid => protected457 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected86 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Vynechání vnějších voleb

Vynechání vnějších voleb

Při plně zatížené kleci (maximální zatížení) jsou vnější volby uloženy, výtah je ale při přejezdu nevyřizuje. Klec plní pouze vnitřní volby.

Mez zatížení se zpravidla nastavuje v rozmezí 60 % – 80 % jmenovitého zatížení. Pokud dojde k odlehčení kabiny pod tuto mez, vyřídí výtah i odložené volby.

Viz i : Plné zatížení

zpět k přehledu