Vynechání vnějších voleb

Vynechání vnějších voleb

Při plně zatížené kleci (maximální zatížení) jsou vnější volby uloženy, výtah je ale při přejezdu nevyřizuje. Klec plní pouze vnitřní volby.

Mez zatížení se zpravidla nastavuje v rozmezí 60 % – 80 % jmenovitého zatížení. Pokud dojde k odlehčení kabiny pod tuto mez, vyřídí výtah i odložené volby.

Viz i : Plné zatížení

zpět k přehledu