Měření zatížení

Měření zatížení výtahů

Určuje zatížení kabiny pomocí zařízení na měření zátěže. Běžné měřicí body jsou prázdný, plný nebo přetížený.

zpět k přehledu