Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=113, pid=118)
   headline => protected'Přetížení' (13 chars)
   subheadline => protected'Přetížení výtahu' (21 chars)
   title => protected'Přetížení' (13 chars)
   description => protected'<div>Překročení jmenovité nosnosti výtahu o více než 10 % a min.75 kg
      . Výtah se nemůže rozjet. <br /><br />Uživatelé jsou akusticky a/nebo o
      pticky upozorněni na přetížení.</div>
' (196 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=64, pid=118) headline => protected'Měření zatížení' (21 chars) subheadline => protected'Měření zatížení výtahů' (30 chars) title => protected'Měření zatížení' (21 chars) description => protected'<div>Určuje zatížení kabiny pomocí zařízení na měření zátěže.
         Běžné měřicí body jsou prázdný, plný nebo přetížený.<br /><br /
         ></div> <div>Viz i:<a href="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=63"> Nu
         lové zatížení</a>&nbsp;, <a href="t3://record?identifier=glossary&amp;ui
         d=123">Plné zatížení</a> nebo <a href="t3://record?identifier=glossary&a
         mp;uid=113">Přetížení</a></div>
' (415 chars) related => protectedNULL uid => protected64 (integer) _localizedUid => protected435 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected64 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected113 (integer) _localizedUid => protected484 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected113 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Přetížení

Přetížení výtahu

Překročení jmenovité nosnosti výtahu o více než 10 % a min.75 kg. Výtah se nemůže rozjet.

Uživatelé jsou akusticky a/nebo opticky upozorněni na přetížení.

Viz i : Měření zatížení

zpět k přehledu