Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=41, pid=118)
   headline => protected'Zachycovač' (11 chars)
   subheadline => protected'Co způsobuje u výtahu zachycovač?' (36 chars)
   title => protected'Zachycovač' (11 chars)
   description => protected'Mechanické bezpečnostní zařízení pro zabránění volnému pádu výta
      hové kabiny. <br /><br />Jakmile výtah překročí povolenou rychlost, vý
      tahová klec se automaticky zabrzdí a zadrží. Zachycovač působí jako b
      rzda v autě.<br /><br /><br />
' (259 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=47, pid=118) headline => protected'Omezovač rychlosti' (19 chars) subheadline => protected'Co je omezovač rychlosti?' (26 chars) title => protected'Omezovač rychlosti' (19 chars) description => protected'Aby se zabránilo zraněním osob způsobeným výtahy, jsou tyto výtahy vy
         baveny zachycovači, které se aktivují v případě překročení rychlost
         
         
         lečku se vede ocelové lano, jehož konce jsou upevněny na zachycovači na
          kleci. Toto bezpečnostní zařízení se automaticky spustí, pokud výtah
          překročí maximální přípustnou rychlost.
' (503 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entitysee above (uid=41, pid=118) uid => protected47 (integer) _localizedUid => protected418 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected47 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected41 (integer) _localizedUid => protected412 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected41 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Zachycovač

Co způsobuje u výtahu zachycovač?

Mechanické bezpečnostní zařízení pro zabránění volnému pádu výtahové kabiny.

Jakmile výtah překročí povolenou rychlost, výtahová klec se automaticky zabrzdí a zadrží. Zachycovač působí jako brzda v autě.


Viz i : Omezovač rychlosti

zpět k přehledu