Omezovač rychlosti

Co je omezovač rychlosti?

Aby se zabránilo zraněním osob způsobeným výtahy, jsou tyto výtahy vybaveny zachycovači, které se aktivují v případě překročení rychlosti.

U omezovače rychlosti se jedná o dva válečky, jeden váleček v hlavě šachty a jeden v prohlubní šachty.
Pomocí těchto válečku se vede ocelové lano, jehož konce jsou upevněny na zachycovači na kleci. Toto bezpečnostní zařízení se automaticky spustí, pokud výtah překročí maximální přípustnou rychlost.

Viz i : Zachycovač

zpět k přehledu