Rozpoznání zneužití vnitřních povelů

Jak se rozpoznají zbytečné vnitřní povely?

Vážicí zařízení na kabině výtahu porovnává počet kabinových voleb na kabinovém panelu s registrovaným zatížením.

Pokud je např. registrováno zatížení kabiny 40 kg a zadá se více než jeden cíl jízdy, v tom případě se všechny volby identifikují jako nelogické a vymažou se.

To se doporučuje například v budovách, kde často jezdí děti bez dozoru dospělých osob.

zpět k přehledu