Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=45, pid=118)
   headline => protected'Velkoplošná tlačítka' (24 chars)
   subheadline => protected'Co jsou velkoplošná tlačítka u výtahů?' (44 chars)
   title => protected'Velkoplošná tlačítka' (24 chars)
   description => protected'
      
      
      
      70, viz i: Evropské normy 
' (336 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=23, pid=118) headline => protected'Bezbariérový výtah' (21 chars) subheadline => protected'Výtahy a bezbariérový přístup' (34 chars) title => protected'Bezbariérový výtah' (21 chars) description => protected'Veřejné budovy, jako jsou budovy, které mohou používat hendikepované o
         soby, musejí mít bezbariérový přístup.<br /><br />Velikosti výtahový
         ch kabin a dveří musejí být vhodné pro vozíčkáře. Pokud mají budov
         u používat osoby s jinými hendikepy, jako např. zrakově postižené oso
         by, je nutné učinit nezbytná opatření, jako jsou např. hmatové značk
         y nebo dodatečné nápisy v Braillově písmě. <br /><br />Odpovídající
          opatření jsou popsána v normách DIN 18024/25 a / nebo EN 81-70.
' (524 chars) related => protectedNULL uid => protected23 (integer) _localizedUid => protected394 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected23 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected45 (integer) _localizedUid => protected416 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected45 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Velkoplošná tlačítka

Co jsou velkoplošná tlačítka u výtahů?

Tlačítka s velikostí 50 x 50 mm usnadňují nebo umožňují používání výtahu seniorem a zdravotně hendikepovaným.

Tlačítka se pravidelně instalují na horizontálním ovládacím panelu s cílem dodatečně usnadnit provoz.

Platné normy: DIN 18024, DIN 18025, EN 81-70, viz i: Evropské normy 

Viz i : Bezbariérový výtah

zpět k přehledu