Bezbariérový výtah

Výtahy a bezbariérový přístup

Veřejné budovy, jako jsou budovy, které mohou používat hendikepované osoby, musejí mít bezbariérový přístup.

Velikosti výtahových kabin a dveří musejí být vhodné pro vozíčkáře. Pokud mají budovu používat osoby s jinými hendikepy, jako např. zrakově postižené osoby, je nutné učinit nezbytná opatření, jako jsou např. hmatové značky nebo dodatečné nápisy v Braillově písmě.

Odpovídající opatření jsou popsána v normách DIN 18024/25 a / nebo EN 81-70.

zpět k přehledu