Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=73, pid=118)
   headline => protected'Užitečná plocha' (18 chars)
   subheadline => protected'Užitečná plocha výtahu' (26 chars)
   title => protected'Užitečná plocha' (18 chars)
   description => protected'<div>Maximálně použitelná základní plocha kabiny výtahu, kterou mohou
       využívat osoby a / nebo náklad. Je základem pro výpočet maximálně p
      ovoleného jmenovitého zatížení.<br /><br />Viz i: Evropské normy EN</d
      iv>
' (233 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=78, pid=118) headline => protected'Jmenovité zatížení' (22 chars) subheadline => protected'Jmenovité zatížení u výtahů' (33 chars) title => protected'Jmenovité zatížení' (22 chars) description => protected'<div>Maximálně povolená nosnost výtahu, pro kterou je výtah dimenzován
         . Údaj v „kg“. Uvádí se na štítku umístěném v kabině.</div>
' (150 chars) related => protectedNULL uid => protected78 (integer) _localizedUid => protected449 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected78 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected73 (integer) _localizedUid => protected444 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected73 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Užitečná plocha

Užitečná plocha výtahu

Maximálně použitelná základní plocha kabiny výtahu, kterou mohou využívat osoby a / nebo náklad. Je základem pro výpočet maximálně povoleného jmenovitého zatížení.

Viz i: Evropské normy EN

Viz i : Jmenovité zatížení

zpět k přehledu