Jmenovité zatížení

Jmenovité zatížení u výtahů

Maximálně povolená nosnost výtahu, pro kterou je výtah dimenzován. Údaj v „kg“. Uvádí se na štítku umístěném v kabině.

zpět k přehledu