Uvedení do provozu

Co se rozumí pod pojmem „uvedení do provozu“?

Směrnice o výtazích označuje za „uvedení do provozu“ časový okamžik, kdy je výtah poprvé po montáži poskytnut uživateli k užívání.

Viz i : Montážní provoz

zpět k přehledu