Montážní provoz

Montážní provoz podle směrnic o výtazích

Podle směrnice o výtazích taková fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za návrh, výrobu, montáž a uvedení výtahu do provozu, instaluje CE označení a vystaví ES prohlášení o shodě.

zpět k přehledu