Dálkové tísňové volání

Jak funguje dálkové tísňové volání?

Výtahy musejí být vybaveny zařízením pro tísňové volání. Tísňové volání musí být odesláno na trvale obsazené místo.

Protože to v mnohých budovách nelze zajistit, nabízejí někteří výrobci výtahů přesměrování na stále obsazené místo.

Nouzové vyproštění osob v takovém případě iniciuje tato centrála. Tísňové volání na neustále (24 hod.) obsazenou centrálu představují většinou „tiché tísňové volání“.

V takových případech lze vynechat zvuk houkačky v šachtě.

Viz i : Tísňové volání

zpět k přehledu