Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=58, pid=118)
   headline => protected'Sklápěcí sedadlo ve výtazích' (33 chars)
   subheadline => protected'Sklápěcí sedadlo - význam a oblasti použití' (49 chars)
   title => protected'Sklápěcí sedadlo' (19 chars)
   description => protected'Sklápěcí sedadlo je nástěnné sedadlo nebo zavěšené na stěnu lícov
      
      
       dispozici celá užitková plocha. V domovech důchodců, nemocnicích a v
      
      
' (408 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=23, pid=118) headline => protected'Bezbariérový výtah' (21 chars) subheadline => protected'Výtahy a bezbariérový přístup' (34 chars) title => protected'Bezbariérový výtah' (21 chars) description => protected'Veřejné budovy, jako jsou budovy, které mohou používat hendikepované o
         soby, musejí mít bezbariérový přístup.<br /><br />Velikosti výtahový
         ch kabin a dveří musejí být vhodné pro vozíčkáře. Pokud mají budov
         u používat osoby s jinými hendikepy, jako např. zrakově postižené oso
         by, je nutné učinit nezbytná opatření, jako jsou např. hmatové značk
         y nebo dodatečné nápisy v Braillově písmě. <br /><br />Odpovídající
          opatření jsou popsána v normách DIN 18024/25 a / nebo EN 81-70.
' (524 chars) related => protectedNULL uid => protected23 (integer) _localizedUid => protected394 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected23 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected58 (integer) _localizedUid => protected429 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected58 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Sklápěcí sedadlo ve výtazích

Sklápěcí sedadlo - význam a oblasti použití

Sklápěcí sedadlo je nástěnné sedadlo nebo zavěšené na stěnu lícovaně, které umožňuje, aby se starší nebo hendikepované osoby během přepravy posadily, ale zároveň zabezpečuje, že v případě potřeby je k dispozici celá užitková plocha.

V domovech důchodců, nemocnicích a výškových budovách představuje tato možnost značné 
usnadnění pro okruh těchto osob.

Viz i : Bezbariérový výtah

zpět k přehledu