Sklápěcí sedadlo ve výtazích

Sklápěcí sedadlo - význam a oblasti použití

Sklápěcí sedadlo je nástěnné sedadlo nebo zavěšené na stěnu lícovaně, které umožňuje, aby se starší nebo hendikepované osoby během přepravy posadily, ale zároveň zabezpečuje, že v případě potřeby je k dispozici celá užitková plocha.

V domovech důchodců, nemocnicích a výškových budovách představuje tato možnost značné 
usnadnění pro okruh těchto osob.

Viz i : Bezbariérový výtah

zpět k přehledu