Selektivní řízení dveří

Co je selektivní řízení dveří?

Výtahy s překládacím stanicemi otevřou v těchto stanicích se dvěma dveřmi jen zvolenou stranu, protilehlé dveře zůstanou zavřené.

Pomocí dvou tlačítek v kabině lze zvolit stranu nákladu / dveří, která se má otevřít.

Výhody: pokud například dveře vedou ven nebo např. výtahy pro postele v nemocnicích.

Viz i : Lůžkový výtah

zpět k přehledu