Lůžkový výtah

Co jsou lůžkové výtahy?

Osobní výtahy v ošetřovatelských ústavech a nemocnicích určené na přepravu osob a lůžek.

Ovládací doplňky pro nemocnice umožňují, např. rychlejší přepravu na operační sál, provoz při výpadku elektřiny apod.

Viz i : Ovládání požární evakuace pro výtahy

zpět k přehledu