Přepravní výkon

Co se rozumí pod pojmem přepravní výkon?

Dimenzování velikosti a počtu výtahových zařízení jednoho projektu na parametry:

 

  • Oběžná doba je doba, kterou výtah potřebuje pro návrat do výchozí polohy (např. přízemí - 5. poschodí - přízemí).
  • Průměrná doba čekání je průměrná doba, než je host vyzvednut ze zastávky.
  • 5-minutový výkon (HC5) vyjadřuje, kolik osob lze výtahem/výtahy přepravit za 5 minut.

 

 Pro malé a střední budovy lze připravit dimenzování podle FEM diagramu.

zpět k přehledu