Přístupné prostory

Přístupné prostory pod výtahovou šachtou

Volně přístupné prostory pod výtahovou šachtou se nazývají „přístupné prostory“.

Podjezd musí při tomto provedení splňovat speciální statické požadavky.

Aby výtah a protizávaží nemohly prorazit podjezd, musí být kromě jiného na protizávaží k dispozici zachycovač.

zpět k přehledu