Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=28, pid=118)
   headline => protected'Ovládání požární evakuace pro výtahy' (43 chars)
   subheadline => protected'Ovládání požární evakuace pro výtahy' (43 chars)
   title => protected'Ovládání požární evakuace pro výtahy' (43 chars)
   description => protected'V případě požáru dojdou výtahy s ovládáním požární evakuace auto
      maticky na stanovené poschodí a zůstanou na něm stát s otevřenými dve
      řmi.<br /><br />Alternativně vyhledá ovládání - pomocí integrovaného
      
      
      dovách preventivní protipožární ochranou.
' (426 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=27, pid=118) headline => protected'Lůžkový výtah' (17 chars) subheadline => protected'Co jsou lůžkové výtahy?' (27 chars) title => protected'Lůžkový výtah' (17 chars) description => protected'Osobní výtahy v ošetřovatelských ústavech a nemocnicích určené na p
         řepravu osob a lůžek. <br /><br />Ovládací doplňky pro nemocnice umož
         ňují, např. rychlejší přepravu na operační sál, provoz při výpadk
         u elektřiny apod.
' (246 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entitysee above (uid=28, pid=118) uid => protected27 (integer) _localizedUid => protected398 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected27 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected28 (integer) _localizedUid => protected399 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected28 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Ovládání požární evakuace pro výtahy

Ovládání požární evakuace pro výtahy

V případě požáru dojdou výtahy s ovládáním požární evakuace automaticky na stanovené poschodí a zůstanou na něm stát s otevřenými dveřmi.

Alternativně vyhledá ovládání - pomocí integrovaného detektoru kouře v definovaném pořadí - poschodí, na kterém není kouř, a zastaví na něm.

Instalace je vyžadována ve větších budovách preventivní protipožární ochranou.

Viz i : Lůžkový výtah

zpět k přehledu