Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=31, pid=118)
   headline => protected'Otočné dveře - otočné dveře výtahu' (41 chars)
   subheadline => protected'Co jsou otočné dveře u výtahů?' (35 chars)
   title => protected'Otočné dveře' (15 chars)
   description => protected'Ručně ovládané otočné dveře z ocelového plechu s průzorovým otvore
      m pro<a href="t3://record?identifier=glossary&amp;uid=61"> nákladní výtah
      y</a> a osobní výtahy s omezenými prostorovými poměry přizpůsobené n
      a jednoduchých uživatelský komfort.
' (266 chars) related => protectedNULL uid => protected31 (integer) _localizedUid => protected402 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected31 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Otočné dveře - otočné dveře výtahu

Co jsou otočné dveře u výtahů?

Ručně ovládané otočné dveře z ocelového plechu s průzorovým otvorem pro nákladní výtahy a osobní výtahy s omezenými prostorovými poměry přizpůsobené na jednoduchých uživatelský komfort.

zpět k přehledu