Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=61, pid=118)
   headline => protected'Nákladní výtah' (17 chars)
   subheadline => protected'Nákladní výtahy a jejich použití' (37 chars)
   title => protected'Nákladní výtah' (17 chars)
   description => protected'<div>Výtahy pro přepravu nákladů s osobním doprovodem nebo bez něj.<br
       /><br /></div> <div>Nákladní výtahy s osobním doprovodem se liší od
      čistě osobních výtahů především robustnějším provedením klece.<b
      r /><br /></div> <div>V nákladních výtazích bez osobního doprovodu je
      
      
' (443 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=117, pid=118) headline => protected'Zjednodušený nákladní výtah' (32 chars) subheadline => protected'Zjednodušený nákladní výtah' (32 chars) title => protected'Zjednodušený nákladní výtah' (32 chars) description => protected'
         
         o používány pro přepravu odpadu nebo např. přepravu nákladu v průmys
         lových provozech. <br /><br />Šachta výtahu musí být stejně jako u oso
         bních výtahů plnostěnná. Kromě užitečné plochy je omezena i nosnost
          a počet stanic.</div>
' (405 chars) related => protectedNULL uid => protected117 (integer) _localizedUid => protected488 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected117 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected61 (integer) _localizedUid => protected432 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected61 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Nákladní výtah

Nákladní výtahy a jejich použití

Výtahy pro přepravu nákladů s osobním doprovodem nebo bez něj.

Nákladní výtahy s osobním doprovodem se liší od čistě osobních výtahů především robustnějším provedením klece.

V nákladních výtazích bez osobního doprovodu je převážení osob zakázáno. Takové výtahy se používají např. pro přepravu odpadových kontejnerů ze sklepů.

Viz i : Zjednodušený nákladní výtah

zpět k přehledu