Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=82, pid=118)
   headline => protected'Nárazník' (10 chars)
   subheadline => protected'Co je nárazník u výtahů?' (28 chars)
   title => protected'Nárazník' (10 chars)
   description => protected'<div>Pružný doraz na konci dráhy, který zpomaluje výtah hydraulicky pom
      ocí pružin nebo podobných zařízení. Musí zpomalit klec výtahu se jme
      novitou rychlostí, aniž by zpomalení překročilo zadanou hodnotu. Tím s
      
      
      achty na ocelových nebo betonových soklech nebo na spodní straně rámu k
      lece nebo protizávaží.<br /><br /></div> <div>Při nízkých rychlostech
       se většinou používají plastové nárazníky, při vyšších rychloste
      ch energeticky náročnější hydraulické nárazníky.</div>
' (672 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=41, pid=118) headline => protected'Zachycovač' (11 chars) subheadline => protected'Co způsobuje u výtahu zachycovač?' (36 chars) title => protected'Zachycovač' (11 chars) description => protected'Mechanické bezpečnostní zařízení pro zabránění volnému pádu výta
         hové kabiny. <br /><br />Jakmile výtah překročí povolenou rychlost, vý
         tahová klec se automaticky zabrzdí a zadrží. Zachycovač působí jako b
         rzda v autě.<br /><br /><br />
' (259 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=47, pid=118) headline => protected'Omezovač rychlosti' (19 chars) subheadline => protected'Co je omezovač rychlosti?' (26 chars) title => protected'Omezovač rychlosti' (19 chars) description => protected'Aby se zabránilo zraněním osob způsobeným výtahy, jsou tyto výtahy vy
            baveny zachycovači, které se aktivují v případě překročení rychlost
            
            
            lečku se vede ocelové lano, jehož konce jsou upevněny na zachycovači na
             kleci. Toto bezpečnostní zařízení se automaticky spustí, pokud výtah
             překročí maximální přípustnou rychlost.
' (503 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entitysee above (uid=41, pid=118) uid => protected47 (integer) _localizedUid => protected418 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected47 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected41 (integer) _localizedUid => protected412 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected41 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected82 (integer) _localizedUid => protected453 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected82 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Nárazník

Co je nárazník u výtahů?

Pružný doraz na konci dráhy, který zpomaluje výtah hydraulicky pomocí pružin nebo podobných zařízení. Musí zpomalit klec výtahu se jmenovitou rychlostí, aniž by zpomalení překročilo zadanou hodnotu. Tím se zajistí, že se osoba v kleci výtahu v případě chybné funkce a naražení na nárazník nezraní

Nárazníky se umístí v jámě šachty na ocelových nebo betonových soklech nebo na spodní straně rámu klece nebo protizávaží.

Při nízkých rychlostech se většinou používají plastové nárazníky, při vyšších rychlostech energeticky náročnější hydraulické nárazníky.

Viz i : Zachycovač

zpět k přehledu