Nárazník

Co je nárazník u výtahů?

Pružný doraz na konci dráhy, který zpomaluje výtah hydraulicky pomocí pružin nebo podobných zařízení. Musí zpomalit klec výtahu se jmenovitou rychlostí, aniž by zpomalení překročilo zadanou hodnotu. Tím se zajistí, že se osoba v kleci výtahu v případě chybné funkce a naražení na nárazník nezraní

Nárazníky se umístí v jámě šachty na ocelových nebo betonových soklech nebo na spodní straně rámu klece nebo protizávaží.

Při nízkých rychlostech se většinou používají plastové nárazníky, při vyšších rychlostech energeticky náročnější hydraulické nárazníky.

Viz i : Zachycovač

zpět k přehledu