Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=117, pid=118)
   headline => protected'Zjednodušený nákladní výtah' (32 chars)
   subheadline => protected'Zjednodušený nákladní výtah' (32 chars)
   title => protected'Zjednodušený nákladní výtah' (32 chars)
   description => protected'
      
      o používány pro přepravu odpadu nebo např. přepravu nákladu v průmys
      lových provozech. <br /><br />Šachta výtahu musí být stejně jako u oso
      bních výtahů plnostěnná. Kromě užitečné plochy je omezena i nosnost
       a počet stanic.</div>
' (405 chars) related => protectedNULL uid => protected117 (integer) _localizedUid => protected488 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected117 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Zjednodušený nákladní výtah

Zjednodušený nákladní výtah

Zjednodušené nákladní výtahy jsou výtahy pro dopravu nákladu, při níž je spolujízda osob zakázána. Jsou poháněny hydraulicky a často používány pro přepravu odpadu nebo např. přepravu nákladu v průmyslových provozech.

Šachta výtahu musí být stejně jako u osobních výtahů plnostěnná. Kromě užitečné plochy je omezena i nosnost a počet stanic.

zpět k přehledu