Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=48, pid=118)
   headline => protected'Komunikační zařízení' (25 chars)
   subheadline => protected'Na co se používá komunikační zařízení ve výtazích?' (60 chars)
   title => protected'Komunikační zařízení' (25 chars)
   description => protected'Výtahy musejí být vybaveny komunikačním systémem, který umožňuje pr
      opojení s trvale obsazeným komunikačním místem. <br /><br />Po stisknut
      í tlačítka tísňového volání v kabině se automaticky vytvoří spoje
      ní se servisem.
' (244 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=39, pid=118) headline => protected'Dálkové tísňové volání' (29 chars) subheadline => protected'Jak funguje dálkové tísňové volání?' (42 chars) title => protected'Dálkové tísňové volání' (29 chars) description => protected'Výtahy musejí být vybaveny zařízením pro tísňové volání. Tísňov
         é volání musí být odesláno na trvale obsazené místo.<br /><br />Prot
         ože to v mnohých budovách nelze zajistit, nabízejí někteří výrobci
         výtahů přesměrování na stále obsazené místo. <br /><br />Nouzové v
         yproštění osob v takovém případě iniciuje tato centrála. Tísňové
         volání na neustále (24 hod.) obsazenou centrálu představují většinou
          „tiché tísňové volání“. <br /><br />V takových případech lze v
         ynechat zvuk houkačky v šachtě.<br /><br />
' (578 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=75, pid=118) headline => protected'Tísňové volání' (19 chars) subheadline => protected'Tlačítko tísňového volání ve výtahu' (43 chars) title => protected'Tísňové volání' (19 chars) description => protected'
            
            ě, na kterou by měl reagovat dozorce výtahu.<br /><br /></div> <div>Bez
            <a title="Opens internal link in current window" href="t3://record?identifie
            r=glossary&amp;uid=18">dozorce výtahu</a> může být po stisknutí tlačí
            tka navázáno telefonické spojení s další osobou pomocí systému pro t
            ísňová volání. To může být například domovník nebo i centrála no
            uzovéh voldání výtahové firmy.</div>
' (573 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entitysee above (uid=39, pid=118) uid => protected75 (integer) _localizedUid => protected446 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected75 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected39 (integer) _localizedUid => protected410 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected39 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected48 (integer) _localizedUid => protected419 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected48 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Komunikační zařízení

Na co se používá komunikační zařízení ve výtazích?

Výtahy musejí být vybaveny komunikačním systémem, který umožňuje propojení s trvale obsazeným komunikačním místem.

Po stisknutí tlačítka tísňového volání v kabině se automaticky vytvoří spojení se servisem.

Viz i : Dálkové tísňové volání

zpět k přehledu