Komunikační zařízení

Na co se používá komunikační zařízení ve výtazích?

Výtahy musejí být vybaveny komunikačním systémem, který umožňuje propojení s trvale obsazeným komunikačním místem.

Po stisknutí tlačítka tísňového volání v kabině se automaticky vytvoří spojení se servisem.

Viz i : Dálkové tísňové volání

zpět k přehledu