Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=54, pid=118)
   headline => protected'Indikátor zastávky' (20 chars)
   subheadline => protected'Co je ve výtazích indikátor zastávky?' (41 chars)
   title => protected'Indikátor zastávky' (20 chars)
   description => protected'Indikátor zastávky – označovaný i jako ukazatel poschodí – zobrazuj
      e uživateli výtahové kabiny, na kterém poschodí se výtah nachází.
' (149 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=91, pid=118) headline => protected'Ukazatel polohy' (15 chars) subheadline => protected'Co je ukazatel polohy kabin výtahů?' (37 chars) title => protected'Ukazatel polohy' (15 chars) description => protected'<div>I signalizace poschodí. Informuje uživatele výtahu, kde se výtah mo
         mentálně nachází. <br /><br />Často v kombinaci se šipkami směru jíz
         dy. <br /><br />Tak může uživatel výtahu rozpoznat polohu a směr jízdy
          výtahu.</div>
' (245 chars) related => protectedNULL uid => protected91 (integer) _localizedUid => protected462 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected91 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected54 (integer) _localizedUid => protected425 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected54 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Indikátor zastávky

Co je ve výtazích indikátor zastávky?

Indikátor zastávky – označovaný i jako ukazatel poschodí – zobrazuje uživateli výtahové kabiny, na kterém poschodí se výtah nachází.

Viz i : Ukazatel polohy

zpět k přehledu