Ukazatel polohy

Co je ukazatel polohy kabin výtahů?

I signalizace poschodí. Informuje uživatele výtahu, kde se výtah momentálně nachází.

Často v kombinaci se šipkami směru jízdy.

Tak může uživatel výtahu rozpoznat polohu a směr jízdy výtahu.

zpět k přehledu