Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=91, pid=118)
   headline => protected'Ukazatel polohy' (15 chars)
   subheadline => protected'Co je ukazatel polohy kabin výtahů?' (37 chars)
   title => protected'Ukazatel polohy' (15 chars)
   description => protected'<div>I signalizace poschodí. Informuje uživatele výtahu, kde se výtah mo
      mentálně nachází. <br /><br />Často v kombinaci se šipkami směru jíz
      dy. <br /><br />Tak může uživatel výtahu rozpoznat polohu a směr jízdy
       výtahu.</div>
' (245 chars) related => protectedNULL uid => protected91 (integer) _localizedUid => protected462 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected91 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Ukazatel polohy

Co je ukazatel polohy kabin výtahů?

I signalizace poschodí. Informuje uživatele výtahu, kde se výtah momentálně nachází.

Často v kombinaci se šipkami směru jízdy.

Tak může uživatel výtahu rozpoznat polohu a směr jízdy výtahu.

zpět k přehledu