Horizontální ovládací panel

Co je u výtahů horizontální ovládací panel?

Horizontální ovládací panel v kabině otočený o 45 stupňů s velkoplošnými tlačítky (50 mm x 50 mm).
Usnadňuje nebo umožňuje používání výtahu seniorům a zdravotně hendikepovaným. Odpovídající opatření jsou popsána v normách DIN 18024/25 a / nebo EN 81-70.

Viz i : Bezbariérový výtah

zpět k přehledu