Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=125, pid=118)
   headline => protected'Čekací doba' (13 chars)
   subheadline => protected'Čekací doba u výtahů' (24 chars)
   title => protected'Čekací doba' (13 chars)
   description => protected'<div>Průměrná doba, než může cestující nastoupit do kabiny od okamž
      iku, kdy právě kabina odjela.</div>
' (115 chars) related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=35, pid=118) headline => protected'Přepravní výkon' (18 chars) subheadline => protected'Co se rozumí pod pojmem přepravní výkon?' (44 chars) title => protected'Přepravní výkon' (18 chars) description => protected'Dimenzování velikosti a počtu výtahových zařízení jednoho projektu n
         a parametry: <ul><li>Oběžná doba je doba, kterou výtah potřebuje pro
          návrat do výchozí polohy (např. přízemí - 5. poschodí - přízemí)
         .</li><li>Průměrná doba čekání je průměrná doba, než je host vyzve
         dnut ze zastávky.</li><li>5-minutový výkon (HC5) vyjadřuje, kolik osob l
         ze výtahem/výtahy přepravit za 5 minut.</li></ul> &nbsp;Pro malé a st
         řední budovy lze připravit dimenzování podle FEM diagramu.
' (519 chars) related => protectedNULL uid => protected35 (integer) _localizedUid => protected406 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected35 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected125 (integer) _localizedUid => protected494 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected125 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Čekací doba

Čekací doba u výtahů

Průměrná doba, než může cestující nastoupit do kabiny od okamžiku, kdy právě kabina odjela.

Viz i : Přepravní výkon

zpět k přehledu