Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=49, pid=118)
  headline => protected'Blokování zastávek' (21 chars)
  subheadline => protected'Informace na téma blokování zastávek u výtahů' (51 chars)
  title => protected'Blokování zastávek' (21 chars)
  description => protected'Zabraňuje poklesu výtahové kabiny při nakládání těžkých břemen.' (74 chars)
  related => protectedTW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=16, pid=118)
   headline => protected'Dosedací zařízení' (21 chars)
   subheadline => protected'Jak funguje nasazovací zařízení?' (36 chars)
   title => protected'Dosedací zařízení' (21 chars)
   description => protected'Dosedací zařízení u výtahů s velkou nosností zabraňuje poklesu výta
         hové kabiny při nakládání těžkých břemen (způsobenému napínání
         m nosného lana nebo komprimací hydraulického oleje). <br /><br />Zabraňu
         je se tak tvorbě schodku.<br /><br />Elektromechanické nebo elektrohydraul
         ické blokování brání pohybu výtahu při nakládání a vykládání. V
         ýtah nejdříve projede zastávkou, potom narazí na zajišťovací čep a
         následně klesne na k tomu určené podpěrné konzoly v šachtě. <br /><b
         r />Při odchodu ze zastávky se kabina trochu nadzvedne a potom se spustí
         ze západky.
' (620 chars) related => protectedNULL uid => protected16 (integer) _localizedUid => protected387 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected16 (integer)modified pid => protected118 (integer)
uid => protected49 (integer) _localizedUid => protected420 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected49 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Blokování zastávek

Informace na téma blokování zastávek u výtahů

Zabraňuje poklesu výtahové kabiny při nakládání těžkých břemen.

Viz i : Dosedací zařízení

zpět k přehledu