Dosedací zařízení

Jak funguje nasazovací zařízení?

Dosedací zařízení u výtahů s velkou nosností zabraňuje poklesu výtahové kabiny při nakládání těžkých břemen (způsobenému napínáním nosného lana nebo komprimací hydraulického oleje).

Zabraňuje se tak tvorbě schodku.

Elektromechanické nebo elektrohydraulické blokování brání pohybu výtahu při nakládání a vykládání. Výtah nejdříve projede zastávkou, potom narazí na zajišťovací čep a následně klesne na k tomu určené podpěrné konzoly v šachtě.

Při odchodu ze zastávky se kabina trochu nadzvedne a potom se spustí ze západky.

zpět k přehledu