Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=16, pid=118)
   headline => protected'Dosedací zařízení' (21 chars)
   subheadline => protected'Jak funguje nasazovací zařízení?' (36 chars)
   title => protected'Dosedací zařízení' (21 chars)
   description => protected'Dosedací zařízení u výtahů s velkou nosností zabraňuje poklesu výta
      hové kabiny při nakládání těžkých břemen (způsobenému napínání
      m nosného lana nebo komprimací hydraulického oleje). <br /><br />Zabraňu
      je se tak tvorbě schodku.<br /><br />Elektromechanické nebo elektrohydraul
      ické blokování brání pohybu výtahu při nakládání a vykládání. V
      ýtah nejdříve projede zastávkou, potom narazí na zajišťovací čep a
      následně klesne na k tomu určené podpěrné konzoly v šachtě. <br /><b
      r />Při odchodu ze zastávky se kabina trochu nadzvedne a potom se spustí
      ze západky.
' (620 chars) related => protectedNULL uid => protected16 (integer) _localizedUid => protected387 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected16 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Dosedací zařízení

Jak funguje nasazovací zařízení?

Dosedací zařízení u výtahů s velkou nosností zabraňuje poklesu výtahové kabiny při nakládání těžkých břemen (způsobenému napínáním nosného lana nebo komprimací hydraulického oleje).

Zabraňuje se tak tvorbě schodku.

Elektromechanické nebo elektrohydraulické blokování brání pohybu výtahu při nakládání a vykládání. Výtah nejdříve projede zastávkou, potom narazí na zajišťovací čep a následně klesne na k tomu určené podpěrné konzoly v šachtě.

Při odchodu ze zastávky se kabina trochu nadzvedne a potom se spustí ze západky.

zpět k přehledu